Twee van de drie mijnwerkers die na de april-meistaking in 1943 werden gefusilleerd kregen in 1946 onder grote belangstelling een herbegrafenis.