Historisch onderzoek

Het streven is om via onderzoek en berichtgeving in de media te komen tot een zogenaamde ‘tijdlijn’, die zichtbaar maakt, waar en wanneer vrouwen en mannen tot staking en verzet overgingen. De Stichting blijft zich daarom inzetten voor hernieuwd en aanvullend historisch onderzoek om meer feiten over de stakingen boven water te krijgen. Was de staking wel zo spontaan als altijd beweerd wordt? Wie waren de initiators? Hoe onderhielden ze contact met anderen? Wat wilden ze bereiken?

Daarnaast is langdurig historisch onderzoek van belang. Ondanks de omvang en het karakter van de volksopstand zijn de April-meistakingen nagenoeg onbekend gebleven.

Literatuur

Dit overzicht vullen we in de komende tijd aan.

Wolthuis, P., Er hoeft er maar één te beginnen. De april-meistaking 1943, Amsterdam, 2018.

Vrints, A., en Luyten, D., “De April-Meistakingen van 1943. Belang en betekenis heroverwogen”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis (128:1, 2015), 69-92.

Witte, Truus de, Op een onbekende plaats begraven: de April-Meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing (Leeuwarden 2010)
http://www.eenlaatstesaluut.nl

Van der Plicht, E., 1943. Onderdrukking en verzet, Houten, 2018.

Van der Horst, L., April/mei ’43. De stakingen als keerpunt, Amsterdam, 1993.

Lit.: Joost Rosendaal, “Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg”, Jaarboek Numaga 2008, p.53-58; Eric Theloosen over de april-mei stakingen in De Gelderlander 26 april tot 3 mei 1993 en 26 mei 1993

Bouman, P.J., De April-Mei-stakingen van 1943, ’s-Gravenhage, 1950.

Jong, Dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (‘s-Gravenhage/Leiden, 1969-1994) deel 6, tweede deel pp. 799-861

Bouman, P.J., De april-mei-stakingen van 1943 (‘s-Gravenhage 1950)

Bij Stork, Bakker, N., H. van den Broek, G. Löbker en H. Morssinkhof (red.) (Zwolle 2018)., 164-177

Morssinkhof, H., ‘April-mei 1943: dagen van massaal volksprotest. Keerpunt bezettingsgeschiedenis begon bij Stork’, in: Hengelo Toen & Nu 43 (2018), 57-60

Thüss, J., ‘Politiebureau Hengelo plaats van vergelding voor April-meistakingen van 1943’, in: Hengelo Toen & Nu 43 (2018), 41-47