Bronnen

Bouman, P.J., De April-Mei-stakingen van 1943, ’s-Gravenhage, 1950.

Van der Horst, L., April/mei ’43. De stakingen als keerpunt, Amsterdam, 1993.

Van der Plicht, E., 1943. Onderdrukking en verzet, Houten, 2018.

Vrints, A., en Luyten, D., “De April-Meistakingen van 1943. Belang en betekenis heroverwogen”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis (128:1, 2015), 69-92.

Wolthuis, P., Er hoeft er maar één te beginnen. De april-meistaking 1943, Amsterdam, 2018.

Bouman, P.J., De april-mei-stakingen van 1943 (‘s-Gravenhage 1950)

Jong, Dr. L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (‘s-Gravenhage/Leiden, 1969-1994) deel 6, tweede deel pp. 799-861

Witte, Truus de, Op een onbekende plaats begraven: de April-Meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing(Leeuwarden 2010)
http://www.eenlaatstesaluut.nl

Lit.: Joost Rosendaal, “Theo Dobbe en de Nijmeegse Knokploeg”, Jaarboek Numaga 2008, p.53-58; Eric Theloosen over de april-mei stakingen in De Gelderlander 26 april tot 3 mei 1993 en 26 mei 1993

  • Mevrouw T. de Witte van Werkgroep Appèlbergen;
  • Gemeente Haren, tegenwoordig gemeente Groningen.