Stork-receptionist Femy Hoogenboom-Efftink belt andere bedrijven om mee te staken.

De boeren staken mee door hun melk weg te gooien.
Bron: onbekend

Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943

De Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 zet zich in voor een jaarlijkse herdenking van de April-meistakingen van 1943 en de slachtoffers. De stakingen, die zich in grote delen van Nederland afspeelden, waren de grootste uiting van massaal en geweldloos volksverzet in de door Duitsland bezette gebieden. Omstreeks 500.000 Nederlanders keerden zich tegen de bezetter. Zo brachten ze een ommekeer in de geschiedenis van de bezettingsjaren teweeg.

Na de bevrijding verdwijnen de April-meistakingen goeddeels uit beeld. De aandacht gaat vooral uit naar de Februaristaking van 1941 en de Spoorwegstaking van 1944. Dit doet geen recht aan de moed van zeer velen. Door hun werk neer te leggen, lieten ze de bezetter op ondubbelzinnige wijze weten genoeg te hebben van tirannie, willekeur en het doden en wegvoeren van onschuldige medeburgers.

Naast herdenken wil de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 daarom ook inspireren. De April-meistakingen van 1943 waren een krachtig getuigenis van ongeschokt vertrouwen in rechtsstaat, burgerschap en democratie. Stilstaan bij, en verdere verdieping in, de oorzaken en de achtergronden van de stakingen versterkt het inzicht in de waarde en de betekenis van vrijheid voor iedereen.

Hoe de missie uit te voeren?

Herdenken 

De Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 pleit ervoor dat er diverse herdenkingsactiviteiten in het hele land worden gehouden rondom de April-meistakingen. Om hiermee het verhaal van de stakingen in leven te houden.

Doelgroepen Herdenken

Het werk van de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 is voor alle inwoners van Nederland bedoeld. Zij wil een zo’n groot mogelijk publiek bereiken om kennis over te dragen over deze specifieke periode tijdens WO II.

Vergroten bekendheid stakingen

Dit wil zij bereiken door een impuls te geven aan de veeltal acties die rondom de April-meistakingen 1943 worden georganiseerd. Zoals de lokale herdenkingen, academisch onderzoek en creatieve projecten.

Gezamenlijke herdenking

Daarnaast streeft de Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 ernaar op 29 april de stakingen op een gezamenlijke wijze te herdenken in alle plaatsen in Nederland waar werd gestaakt.

Vanaf 2020 wordt naast Hengelo, ook in Appelbergen, Marum, Beneden-Leeuwen en het Mijnmuseum Heerlen, waar de staking vooral bekend is onder de naam Mijnwerkersstaking, herdacht. In 2023, 80 jaar nadat de stakingen zijn uitgebroken, worden ze door het hele land in verschillende plaatsen herdacht. 

{

Ik bin d’r zo wier

– Haselbekke

{

Ja, maar nu moet het gebeuren!

– Tjitte Roorda

{

 Wij staken, doen jullie mee?

–  Femmy Eftink

Onderzoek

Ondanks de omvang en het karakter van de volksopstand zijn de April-meistakingen nagenoeg onbekend gebleven. Diepgaand historisch onderzoek heeft nauwelijks plaatsgevonden. Terwijl dit toch de grootste stakingsgolf uit de Nederlandse geschiedenis was, die veel mensen het leven heeft gekost en een keerpunt in de geschiedenis van de bezettingstijd in Nederland vormt. De Stichting zet zich daarom in voor hernieuwd en aanvullend historisch onderzoek.

Onderzoeksvragen en samenwerking

Was de staking wel zo spontaan als beweerd wordt? In elk geval in Hengelo wijst alles op een langdurige en gedegen voorbereiding. Wie waren de initiators? Hoe onderhielden ze contact met anderen? Wat wilden ze bereiken? Mocht u over materiaal of informatie beschikken over de stakingen neem dan contact met ons op via het contactformulier of het e-mailadres hieronder.

Samenwerking gemeentes 

In samenwerking met de gemeente Hengelo is de landelijke herdenking van de April-meistakingen gehouden in het gemeentehuis van Hengelo van 2017 tot en met 2022. In 2023 heeft de gemeente in samenwerking met de stichting voor de herdenking 80 jaar na het uitbreken van de stakingen, een bijzonder programma georganiseerd in de oude fabriekshal van Stork. Daar waar de stakingen ooit begonnen. Ook werd er met steun van de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor alle nabestaanden van de April-meistakingen door het gehele land. 

Aandacht media

Vooral tijdens het lustrumjaar, 80 jaar sinds de stakingen, is er veel aandacht besteed door plaatselijke en landelijke media voor de April-meistakingen en voor de plannen van de Stichting. In aanloop naar de jaarlijkse Herdenkingen worden landelijke, regionale en plaatselijke media benaderd.

Neem contact op

info@aprilmei1943stakingen.org