Slachtoffers

De bezetter, onder aanvoering van de Höhere SS- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter, reageert met harde hand op de stakingen. Er móeten doden vallen. In heel Nederland vallen, voor zover nu bekend, bijna 200 slachtoffers.

Tachtig stakers worden standrechtelijk geëxecuteerd, hun namen worden op plakkaten bekendgemaakt. Daarnaast vallen omstreeks 100 doden, waaronder velen die het leven verliezen tijdens wilde schietpartijen door de bezetter. Zeker 400 personen raken zwaar gewond en als de stakingen al zijn beëindigd, vallen nog steeds slachtoffers als gevolg van hun verwondingen of uitputting in straf- en concentratiekampen. 

Van ruim 50 slachtoffers is tot de dag van vandaag onbekend waar hun lichamen rusten. In dat opzicht duurt de terreur van toen nog steeds voort.

Van enkele slachtoffers geven we hieronder een korte biografische schets. De keuze is enigszins willekeurig. We streven ernaar om van álle slachtoffers een korte beschrijving op te nemen, maar dit vergt nog de nodige tijd.

Wie waren zij?

Frederik Martinus Loep (1906 – 1943)

Frits Loep is bedrijfsleider bij de machinefabriek Gebr. Stork en Co. NV in Hengelo. De bezetter beschouwt hem ten onrechte als één van de aanstichters van de staking. Bewijs daarvoor ontbreekt, zodat de eerste voorzitter van het Standgerecht Loep wil vrijspreken.  Daarmee is Rauter het niet eens. Hij wil en zal een slachtoffer uit de machinefabriek Stork hebben, waar de staking is begonnen. Hij gaat nog meer over tot willekeur door een andere rechter aan te stellen. Diet doet niet aan gewetensbezwaren en veroordeelt Loep ter dood.  Op 4 mei 1943 wordt hij op een onbekende plaats doodgeschoten. Volgens de bekendmaking van de bezetter omdat Loep “door passief gedrag de staking bewust en gewild [had] gesteund.” Zij graf is nooit gevonden.

Jan Eisenga

Jan Eisenga, geboren 1908

Als onderwijzer van de lagere school in Gorredijk wil hij de school gesloten houden na de vakantie. In de avond van 3 mei wordt hij gearresteerd en overgebracht naar het Oud Burger Weeshuis in Leeuwarden. Een dag later werd hij ter dood veroordeeld. 

De bezetter fusilleert hem samen met de 23-jarige Harm Bos uit Elp (Dr.). Op 5 mei 1945 op het Kalverdijke, aan de noordkant van Leeuwarden. Op de foto Jan Eisenga (midden links, met regenjas) en Harm Bos (midden rechts, met pet) op weg naar de plaats van hun executie. Om het tweetal de militaire die het doodvonnis zullen voltrekken. 

Hoewel het Duitse militairen was verboden foto’s te maken van terechtstellingen, kan op 5 mei 1943 een van hen de verleiding niet weerstaan. Pas in 1990 wordt ontdekt dat hier de laatste ogenblikken van de beide slachtoffers in beeld worden gebracht. 

Jan Eisenga en Harm Bos uit het Drentse Elp op weg naar de plaats waar ze op 5 mei werden geëxecuteerd.
Bron: Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
Bron: Foto P. Huizinga, Groninger Archieven/OVCG

Grietje Dekker (links) geboren 1918

Vrouwen moeten volgens Rauter gespaard worden. Die belofte breken de nazi’s snel. Op 1 mei wordt Grietje Dekker (24) uit het Groningse Musselkanaal op haar verlovingsdag door de Ordnungspolizei neergeschoten. Onder het mom van ‘de orde te herstellen’, schiet de politie wild om zich heen. Grietje wordt in haar buik geraakt door een kogel. De huisarts ziet dat de verwonding zeer ernstig is en hij wil haar onmiddellijk naar het ziekenhuis brengen. De Ordnungspolizei geeft daar geen toestemming voor. Omdat de arts aandringt, zeggen de militairen dat zij haar wel naar het ziekenhuis rijden. Grietje wordt in een overvalwagen gelegd en de politie rijdt het dorp uit. Even later stoppen ze en leggen de zwaargewonde vrouw in de berm en schieten een paar keer in haar hoofd en nemen het lichaam mee en begraven het op een onbekende locatie.

Naast Grietje zijn er nog drie andere vrouwelijke slachtoffers: 

  • Wilhelmina van den Elst-Sneuink (70), die zonder enige reden op zaterdagavond 1 mei 1943 wordt doodgeschoten in de deur van haar woning;
  • Jantje Dijkstra (27), kraamverpleegster uit Drachten die zich op 4 mei 1943 ondanks het verbod na spertijd op straat begeeft en zwaargewond raakt als een Duitse patrouille het vuur opent. Zij overlijdt op 12 mei 1943 aan haar verwondingen;
  • Maria Hendrika van Piggelen, die probeert de spoorwegen tot staken aan te zetten en daarom wordt vervoordeeld tot tuchthuisstraf. Zij overlijdt éven voor haar 45ste verjaardag op 10 maart 1945 in het concentratiekamp Bautzen (D).

 

De eerste geëxecuteerde ‘staker’

Jogchum van Zwol

Jogchum van Zwol

De eerste executie van een ‘staker’. Rond het middaguur van zaterdag 1 mei vertrekt Jogchum met twee dorpsgenoten vanuit hun woonplaats Leens in Groningen naar Winsum. Het zijn jongens die uit nieuwsgierigheid naar de staking komen kijken. Rond 14.00 uur komen ze een auto en een overvalwagen met zwaarbewapende leden van de Duitse Ordnungspolizei tegen. De militairen houden de jongens aan en vinden bij Jogchum een boksbeugel in zijn zak. Ze laten zijn vrienden gaan maar duwen hem in de overvalwagen en nemen hem mee naar Groningen. Daar wordt hij opgesloten. De volgende dag, als het Standrecht in werking treedt, wordt hij verhoord en ter dood veroordeeld vanwege verboden wapenbezit. Op 1 mei wordt hij om 21.10 gefusilleerd op de schietbaan van een Groningse kazerne.

De Slachtoffers

Stand: 15 oktober 2023

Achterin het boek Staken op leven en dood. De vergeten April-meistakingen van 1943 (Amsterdam 2023) van Erik Dijkstra en Hans Morssinkhof staat een lijst met de op het moment van uitgave namen van de slachtoffers van de stakingen. In het boek zijn dat er 184. Door alle publiciteit, onder meer door de gelijknamige televisiedocumentaire die werd uitgezonden door BNNVARA, zijn er twee nieuwe namen bijgekomen: van Pieter Pater uit Oude Niedorp (Noord-Holland) en Adriaan Fondse uit Zonnemaire (Zld).

De verwachting is dat er in de komende periode meer namen worden toegevoegd, afhankelijk van voortgezet plaatselijk en regionaal onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de April-meistakingen.

186 namen

Hieronder vindt u de namen van de nu bekende slachtoffers, op dit moment 186 in totaal. In cursief staan de namen van degenen waarvan tot de dag van vandaag geen graf bekend is. Het gaat om 1 vrouw en 52 mannen.

Heeft u informatie?

Als Stichting Landelijke Herdenking April-meistakingen 1943 streven wij naar een zo compleet mogelijk overzicht van de slachtoffers. Mocht u in het onderstaande overzicht personen missen, of nadere informatie kunnen geven over een van de genoemde slachtoffers, neemt u dan contact op met ons via het e-mailadres info@aprilmei1943stakingen.org. We danken u alvast voor uw moeite.

GRONINGEN

Grietje Dekker, 24 jaar

Jogchum van Zwol, 20 jaar

Harm Wessels, 25 jaar

Gerrit Buwalda, 32 jaar

Andries Sikkinga, 29 jaar

Andries Hartholt, 63 jaar

Dirk Hartholt, 27 jaar

Albert Hartholt, 26 jaar

Hendrik Hartholt, 17 jaar

Uitze van der Wier, 25 jaar

Jelle van der Wier, 22 jaar

Steven van der Wier, 13 jaar

Karst Doornbosch, 23 jaar

Jan Doornbosch, 21 jaar

Euwe de Jong, 41 jaar

Sibbele de Wal, 34 jaar

Gerrit van der Vaart, 20 jaar

Geert Jan Diertens, 19 jaar

Johannes Glas, 24 jaar

Fredrich Ludwig van de Riet, 28 jaar

Obbe Leininga, 80 jaar

Eisso Kleefman, 50 jaar

Hermanus Kleefman, 48 jaar

Egbert Thoma, 26 jaar

Gerrit Imbos, 21 jaar

Paulinus Nieuwold, 41 jaar

Willem Antonie van Rossum, 19 jaar

Rienold Terpstra, 29 jaar

Luitjen Jelmer van der Veen, 36 jaar

Albert Harkema, 58 jaar

Jan Zuidema, 57 jaar

Marten Woudstra, 32 jaar

Simon Frankruijter, 54 jaar

Ate Faber, 50 jaar

Harm Roelf Ots, 24 jaar

Gerrit van der Werf, 29 jaar

Berend Kornelis Vriezema, 38 jaar

Willem Pieter Vossema, 25 jaar

FRIESLAND

Barteld Remerij, 26 jaar

Willem de Vries, 10 jaar

Pieter Riemersma, 33 jaar

Sjouke Stel, 31 jaar

Jan Smid, 23 jaar

Fokke Polet, 32 jaar

Jonas Elzinga, 32 jaar

Herman Adema, 66 jaar

Gerben Ronner, 19 jaar

Jouke Zijlstra, 73 jaar

Broer de Witte, 19 jaar

Cornelis Luinstra, 19 jaar

Dirk Fokkens, 25 jaar

Bouke de Vries, 35 jaar

Freerk Wijma, 35 jaar

Jouke Bootsma, 39 jaar

Melle Bruinsma, 20 jaar

Anne de Boer, 35 jaar

Jitze Kiewiet, 21 jaar

Jan Eisenga, 35 jaar

Jantje Dijkstra, 27 jaar

Willem Scholten, 37 jaar

Keimpe de Vries, 25 jaar

Wieger Rekker, 52 jaar 

DRENTHE

Berend Trip, 25 jaar

Tiem van Bergen, 20 jaar

Harm Bakker, 26 jaar

Berend Assies, 29 jaar

Jan Postema, 44 jaar

Harm Bos, 23 jaar 

Reinder Kamping, 42 jaar

Gezinus Enting, 20 jaar

Lute Huizing, 57 jaar

OVERIJSSEL

Hein Slotboom, gebore28 jaar

Hendrik Willem Varvik, 20 jaar

Steven Heideman, 53 jaar 

Wilhelmina van den Elst-Sneuink, 70 jaar

Gerhard Engelbertus ten Donkelaar, 28 jaar

Johannes van Oene, 37 jaar

Johannes Hendrik Asbroek, 37 jaar

Willem Barends, 29 jaar 

Bernard Hendrik Bos, 20 jaar

Johan Hendrik Geuvers, 19 jaar 

Gerrit Jan Holterman, 16 jaar

Jan Oltwater, 62 jaar

Wilhelmus Theodorus Johannes van Sark, 29 jaar

Antonius Hermanus Haselbekke, 25 jaar

Frederik Martinus Loep, 36 jaar

Martinus Gerardus Neurdenburg, 39 jaar

Johannes Hendrikus Jansen, 48 jaar

Cornelis Brasser, 50 jaar

Hendrikus Joannes Gerardus Waanders, 58 jaar

Antonius Bernardus Wijlens, 39 jaar

Gerardus Johannes Weijenborg, 22 jaar

Johannes Bernardus Josephus Steinmeijer, 22 jaar

Willem Beldman, 21 jaar

Gerrit Albert van Heerde, 27 jaar

Hendrik Hertsenberg, 25 jaar 

GELDERLAND

Johannes Philippus Maria Roothaan, 25 jaar

Dirk Willem van Vreeswijk, 35 jaar

Teunis Campagne, 47 jaar

Dirk van Zetten, 31 jaar

Andreas Emanuel van der Veer, 24 jaar

Willem Andreas van der Veer, 24 jaar

Anthonius Lambertus Fredericks, 22 jaar

Pouwel Dijkstra, 55 jaar

Jan Kleefsman, 27 jaar

Cornelis Willem Knipscheer, 29 jaar

Henri Charles Munter, 43 jaar

Gerrit Peters, 45 jaar

Jacques Matheus Josephus Quaedvlieg, 26 jaar

Willem George Frederik Weimar, 23 jaar

Bartus Pessink, 38 jaar

Jan Tjalkens, 41 jaar

Jochum Adam Versteeg, 36 jaar

Hendrik Jan Kroeze, 42 jaar

Hendrik Proper, 39 jaar

Hermen Jan van Werven, 33 jaar

Hendrik Eilander, 27 jaar

Lambertus Wilhelmus Hendriks, 32 jaar

Cornelis Johannes van Emmerloot, 34 jaar

Gerardus Marinus van Kampen, 24 jaar

Johannes Antonius Walraven, 31 jaar

Antonius Wilhelmus Wijmans, 31 jaar

Maarten Slort, 25 jaar

Johannes Pijpers, 21 jaar

Gradus Hendrikus Rikken, 31 jaar

Hendrikus Johannes de Kok, 21 jaar

Willem Tijnagel, 20 jaar

Jan Tijmen Sietsma, 20 jaar

Wouter Bouwman, 20 jaar 

Petrus Cornelis Hol, 37 jaar

Jonathan Bastiaan Nijhoff, 26 jaar

LIMBURG

Johannis Leendert Cornelis Boogerd, 36 jaar

Martinus Antonius Marie Bouman, 43 jaar

Leendert Theodorus Brouwer, 35 jaar

Pieter Ruijters, 50 jaar

Servatius Hendricus Toussaint, 28 jaar

Meijnardus Jacobus Tempelaars, 38 jaar 

Reinier Savelsberg, 48 jaar

Henderich Horstmann, 41 jaar

UTRECHT

Dirk Davelaar, 28 jaar

Hendrikus Franciscus Johannes Cornelis de Mari, 35 jaar

Theodorus Antonius Smulders, 56 jaar

Henri Joseph Vroom, 25 jaar

Wilhelmus Antonius Fredericus van Eeden, 20 jaar

Willem Schouten, 31 jaar

Maria Hendrika van Piggelen, 44 jaar 

NOORD-BRABANT

Peter Jan Hendrik Kempen, 19 jaar

Willem van Beek, 34 jaar

Jan Gerrit Eilers, 32 jaar

Johannes Cornelis Wilhelmus Gielen, 36 jaar

Petrus Jacobus Verhoeven, 32 jaar

Gerardus Werts, 34 jaar

Simon van Zantvliet, 27 jaar 

Jacobus Hubertus Maria Kerssemakers, 46 jaar

Johannes Petrus Huijbregts, 21 jaar

NOORD-HOLLAND

Gerard Wiersma, 38 jaar

Theodorus Rijkhoff, 28 jaar

Johannes Antonis van Lemmeren, 40 jaar

Hendrik Blank, 54 jaar

Jacob Wijker, 49 jaar

Hendrik Marinus Strating, 38 jaar

Herman Pieter de Noo, 56 jaar

Nicolaas van Nieuwkoop, 30 jaar

Pieter Houtkooper, 45 jaar

Theodorus Sander Hendrikse, 36 jaar

Johan Frederik Jeremias Schamp, 45 jaar

Hendrikus Hendrik van der Meer, 32 jaar

Klaas Oosthuizen, 43 jaar

Klaas van Veen, 23 jaar 

Willem van ’t Veer, 33 jaar

Hendrikus Leonardus Heij, 31 jaar

Wilhelmus Petrus Johannes Duijn, 32 jaar

Gerke Mastenbroek, 46 jaar

Pieter Paulus, 19 jaar

ZUID-HOLLAND

Jan Willem de Blaeij, 28 jaar

Hendrikus Wilhelmus Bouwman, 41 jaar

Cornelis van der Giessen, 38 jaar

Jacob de Groot, 24 jaar

Wilhelmus Adrianus Hommel, 50 jaar

Cornelis Willem de Kok, 53 jaar

Dirk Loever, 23 jaar

Wouter Slob, 24 jaar

Willem Johannes Smit, 22 jaar

Arie Leendert Verhoef, 25 jaar

Jan Willem Vermeulen, 36 jaar

ZEELAND

Adriaan Fondse, 54 jaar