Dinsdag 3 mei 2022 om 14.00 uur in Terwinselen

Een van de grootste Nederlandse verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Zuid-Limburgse Mijnwerkersstaking van 1943. Samen met o.a. de Twentse Textielstaking in Hengelo en omgeving wordt deze golf van verzet tegen dictatuur en onmenselijkheid de April-Mei-staking genoemd.

De Duitse bezetter wist de stakingen door standrechtexecuties te breken. In de Oude Mijnstreek werden de koempels Reinier Savelsberg, Meinardus Tempelaars en Servaas Toussaint doodgeschoten. De geest van verzet was echter na de staking groter dan ooit.

Naast de Gedachteniskapel voor de Mijnwerkers in Terwinselen staan op een indrukwekkende rij plaquettes de namen vermeld van de mijnwerkers die ten gevolge van hun werk omgekomen zijn. Besloten is om de drie namen van de in 1943 doodgeschoten mijnwerkers hier aan toe te voegen.

Het is schrijnend dat in de schoolboeken en in de geschiedschrijving geen of bijzonder weinig aandacht is voor de April-Mei-Staking. Daarom zal gemeenschappelijk vanuit de betrokken regio’s ook in de landelijke media aandacht hiervoor gevraagd worden.

Plechtige onthulling

Op dinsdag 3 mei a.s. vindt de onthulling van de drie namen plaats bij de Gedachteniskapel. Daartoe begint om 14.00 uur een plechtige openbare bijeenkomst bij Relim, naast de kapel, Casinolaan 6 te Landgraaf. Het brede maatschappelijke belang zal gesymboliseerd worden door de deelname van oud-mijnwerkers, scholieren, de commissaris van de koning en de gemeentebesturen van de voormalige mijnbouwgemeenten Heerlen, brunssum, Kerkrade en Landgraaf.

Programma 3 mei 2022

13.30 uur        Inloop bij Relim

14.00 uur       

 • Opening van de bijeenkomst door Martin van der Weerden
 • Welkom door Roel Wever, namens de gemeentebesturen van Landgraaf, Kerkrade, Brunssum en Heerlen
 • De geschiedenis van de Gedachteniskapel, door Nino Bellinzis, directeur van Relim
 • Muzikaal intermezzo door Fanfare Sint Barbara Glück Auf
 • Voordracht scholieren
 • “De Mijnwerkersstaking van 1943”, door Willibrord Rutten
 • Muzikaal eerbetoon
 • Voordracht scholieren
 • De Commissaris van de Koning Emile Roemer over “75 Jaar Bevrijding”
 • Muzikale afsluiting
 • Dankwoord door Theo van de Wetering

14.50 uur       

 • Wij gaan samen naar buiten, de koempels en de scholieren voorop
 • Opstellen bij de Gedachteniskapel
 • Onthullen van de drie namen
 • Muzikaal eerbetoon, bloemenhulde door de scholieren en de koempels
 • Afsluiting omstreeks 15.15 uur

Bij Relim is de gelegenheid om na te praten.

Mede namens het Nederlands Mijnmuseum en Comité 4 en 5 mei Heerlen bent u van harte uitgenodigd,

Willibrord Rutten, SHCL
Martin van der Weerden, LGOG, 045-5325094 / 06 15894406
Theo van de Wetering