Artikel verschenen in 75 jaar vrijheid:

Mijn grootvader, Frederik Martinus Loep, stierf op 4 mei 1943 voor een Duits vuurpeloton.
Niemand weet waar. Tot de dag van vandaag hebben zoektochten niets opgeleverd. Mijn
oma werd op het politiebureau ontboden. Ze wist van niets, maar onderweg zag ze de
plakkaten hangen waarop het doodvonnis van mijn grootvader werd bekend gemaakt. Ze
kreeg een papieren zak met de eigendommen van mijn grootvader. En de opdracht om
samen het haar dochter Hengelo onmiddellijk te verlaten en er nooit meer terug te komen.
Voor mijn moeder is dat een traumatische gebeurtenis geweest. Ieder jaar rond de eerste
dagen van mei was ze somber. Voor haar is de oorlog nooit geëindigd, ook omdat er geen
graf was. Ze kon niet afsluiten, er was geen stoffelijk overschot, geen plek.