Gedachteniskapel voor de Mijnwerkers in Terwinselen. Foto: Ron Slangen

Een van de grootste Nederlandse verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Zuid-Limburgse Mijnwerkersstaking van 1943. Samen met o.a. de Twentse Textielstaking in Twente en de Melkstaking wordt deze golf van verzet tegen dictatuur en onmenselijkheid de April-Mei-staking genoemd. De Duitse bezetter wist de stakingen door standrechtexecuties te breken. De geest van verzet was echter na de staking groter dan ooit. Vanuit de verschillende betrokken regio’s zal, ook als leerschool voor het heden, op waardige wijze nationale aandacht gevraagd worden voor deze grootse daad van verzet.

Zaterdag 29 april

  • Om 10.30 uur vindt een korte plechtigheid plaats bij het graf van de gefusilleerde mijnwerker Servaas Toussaint op de begraafplaats in Hoensbroek. In een stoet van historische voertuigen gaat het gezelschap naar het voormalige woonhuis van Toussaint in Amstenrade, waar bloemen gelegd worden. Vervolgens naar de begraafplaats in Heerlerheide waar de andere twee ter dood veroordeelde mijnwerkers, Reinier Savelsberg en Meinardus Tempelaars vereeuwigd zijn bij het officiële Mijnwerkersmonument. Ook hier is een korte plechtigheid. Daarna gaat de stoet  naar de Gedachteniskapel in Terwinselen waar vorig jaar de drie ter dood veroordeelde mijnwerkers hun plek kregen. 
  • Om 13.30 inloop en vanaf 14.00 uur officiële herdenking bij Relim, naast de gedachteniskapel voor de Mijnwerkers, Casinolaan 6 te Landgraaf. Het brede maatschappelijke belang zal gesymboliseerd worden door de deelname van oud-mijnwerkers, scholieren, de commissaris van de koning en de gemeentebesturen van de voormalige mijnbouwgemeenten Heerlen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf.  
  • Om 15.30 uur start vanaf de Gedachteniskapel een wandeling naar de begraafplaats in Kaalheide. Hier ligt Henk Horstman begraven. Deze mijnweker werd in de chaotische dagen na de staking doodgeschoten, terwijl hij probeerde te vluchten om aan arrestatie te ontkomen.

Mede namens het Nederlands Mijnmuseum, de Stichting Hub Cobben Prijs, het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en Comité 4 en 5 mei Heerlen bent u van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de mijnstakingen kunt u hier terecht.

Mocht u meer informatie willen over de herdenkingsactiviteiten dan kunt u contact opnemen met Martin van der Weerden, 045-5325094 / 06 15894406.