Margot Vermeulen, juf op de Anninksschool uit Hengelo, heeft gedichten voorgedragen namens haar leerlingen van groep 6/7/8.